Trametes versicolor

Foto © Marco Floriani - Laghestèl (Baselga di Piné, TN), 19.VIII.2005

Trametes versicolor

(L. : Fr.) Lloyd